Śluzy Kanału Augustowskiego budowali

(treści oryginalnych napisów z tablic):

 1. Śluza Niemnowo – miała dwie tablice metalowe, które zaginęły.
 2. Śluza Dąbrówka – „Budował kapitan kwatermistrz Arnold w 1829 r.”
 3. Śluza Wołkuszek – „Budował porucznik inżenierów Korczakowski w 1829 r.”
 4. Śluza Kurzyniec – „Budował fundament por. inż. K. Jodko, ukończył podp. inż. E. Wielhor- ski 1829 r.”
 5. Śluza Kudrynki – „Budowali porucznicy inżenierów Bieliński i Horain – 1829 r.”
 6. Śluza Tartak – „Budował inż. S. Szafer 1837- 1838 (cywilny).”
 7. Śluza Sosnówek – „Budował por. inżenierów Jodko 1828”
 8. Śluza Mikaszówka – „Budował por. inż. Korczakowski 1828”
 9. Śluza Perkuć – „Budował por. Kwatermistrzostwa Generalnego Piędzicki 1827-1828”
 10. Śluza Paniewo – „Budował por. inżenierów Horian 1826-1827”
 11. Śluza Gorczyca – tablicy nie ma (por. inż. Szultz)
 12. Śluza Swoboda – „Budował kpt. inż. Lelewel 1827”
 13. Śluza Przewięź– „Budował porucznik inżenierów Szultz – 1827”
 14. Śluza Augustów – dziś nie istniejąca, zbudowana na nowo po II wojnie światowej, po drugiej stronie mostu
 15. Śluza Białobrzegi – „Budował porucznik inżenierów Korczakowski – 1825”
 16. Śluza Borki – „Budował porucznik inżenierów Korczakowski – 1835-1836”
 17. Śluza Sosnowo – „Budował porucznik inżenierów Korczakowski 1835-1836”
 18. Śluza Dębowo– „Budował porucznik inżenierów Przyrembel 1826-1827”