Wigierski Park Narodowy
Szlaki i przyroda Czarnej Hańczy
Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach
Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Wigierska Kolej Wąskotorowa w Płocicznie
Art. Gallery – Strumiłło Maćkowa Ruda