Projekt Polskie Marki Turystyczne

Wręczenie tytułów w ramach II naboru 2022 r.

Jura Krakowsko-Częstochowska, EnoTarnowskie, Łódź i Poznań okazały się najlepszymi markami projektu Polskich Marek Turystycznych!

Kapituła projektu wyróżniła ponadto Góry Świętokrzyskie, Roztocze i Szlak aktywnej turystyki wodnej Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy „Cha-KA-Bi”. Do rywalizacji w ramach II naboru, przeprowadzonego w 2021 r. stanęło 30 podmiotów.

Projekt Polskie Marki Turystyczne popularyzuje miejsca, które warto odwiedzić w Polsce. Jego ideą jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Zarówno forma zarządzania marką turystyczną, jak i wypełnienie jej treścią to efekt cennej współpracy na poziomie lokalnym.  Takie inicjatywy chcemy wpierać i promować.

– Jest to okazja do promocji dobrych praktyk w obszarze turystyki. Mam nadzieję, że współpracując i dzieląc się wiedzą uda nam się stworzyć profesjonalnie zarządzane marki turystyczne, które będą jeszcze skuteczniej konkurować o turystów z wieloma propozycjami zagranicznymi – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

– Znak „Polska Marka Turystyczna” stał się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność, a turyści krajowi i zagraniczni biorą go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży. Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni, reprezentują różne dziedziny rodzimej turystyki. To pokazuje, że marka turystyczna może być kreowana poprzez miejsca, smaki czy aktywność pośród polskiej natury. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji, tegoroczni zwycięzcy mogą liczyć na wsparcie promocyjne na rynku krajowym oraz zagranicznym, udział w targach, warsztatach, podróżach studyjnych. POT tradycyjnie będzie prowadzić z uhonorowanymi zarządcami wspólne działania w ramach narodowego portalu turystycznego i pozostałych kanałów komunikacji – dodała p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel.

XIX edycja konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny w naszym regionie była organizowana przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Konkurs to ważny element promocji Województwa Podlaskiego, a uzyskane certyfikaty najlepszych produktów turystycznych gwarantują stałe miejsce na mapie atrakcji godnych zobaczenia. do konkursu. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostało szesnaście produktów – dziesięć w kategorii Certyfikat, cztery w kategorii Certyfikat Specjalny oraz dwa w kategorii Złoty Certyfikat. Kapituła konkursu oceniała m.in. atrakcyjność produktu, jego unikalność, działania promocyjne oraz znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. Spośród zakwalifikowanych obiektów, wydarzeń, miejsc, szlaków certyfikaty Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej otrzymały: spływ kajakowy „500 kajaków”, Festyn Archeologiczny oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Certyfikat Specjalny Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przyznano Ośrodkowi Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”, a Złoty Certyfikat Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wśród wyróżnionych produktów turystycznych znalazł się również Szlak Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy!