Linia Mołotowa jest to pas radzieckich umocnień przebiegających wzdłuż granicy z III Rzeszą. Wytyczonej po podziale Polski, dokonanym przez okupantów w 1939 r. na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Założenia umocnień opierały się na Rejonach Umocnionych obejmujących front o długości 80 do 100 km. Takich Rejonów Umocnionych było 13. Linia Mołotowa miała pomóc zatrzymać atak nieprzyjaciela na czas potrzebny do przeprowadzenia mobilizacji. Następnie miała służyć jako wsparcie działań zaczepnych własnych wojsk. Zadania te nie mogły być i nie zostały wypełnione. Atak niemiecki zaskoczył Sowietów, a Linia Mołotowa nie spełniła swego zadania.

Źródła;

https://www.biebrza24.pl/wycieczki-piesze/linia-molotowa/